7
7
7
7
7
7
093-591-519-0 ถึง 9
099-109-109-2 ถึง 5
ประเภทหวย
อัตราการจ่าย
ส่วนลดหวยออนไลน์
3 ตัวบน
550 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 33% ( แทง 100 บ. จ่าย 67 บ. )
3 ตัวโต๊ด
105 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 33% ( แทง 100 บ. จ่าย 67 บ. )
2 ตัวบน
70 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 28% ( แทง 100 บ. จ่าย 72 บ. )
2 ตัวบน
12 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 28% ( แทง 100 บ. จ่าย 72 บ. )
1 ตัวบน
3 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 12% ( แทง 100 บ. จ่าย 88 บ. )
1 ตัวปักหลัก
8 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 12% ( แทง 100 บ. จ่าย 88 บ. )
3 ตัวบนสูง/ต่ำ
8 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 0% ( แทง 100 บ. จ่าย 100 บ. )
2 ตัวบนสูง/ต่ำ
8 บาท ต่อ 1 บาท
ลด 0% ( แทง 100 บ. จ่าย 100 บ. )